Scenski pokret

Pjevaki i glumaki razvoj mladog pjevaa potrebno je upotpuniti i zaokruiti upoznavanjem sa zakonitostima kretanja na sceni, ovladavanjem scenskim prostorom, upotrebom kvalitetnih pokreta i izraajnih gesti.

Plesni brojevi u predstavama zahtijevaju odreenu umješnost i snalaljivost pjevaa-izvoaa, kako kod prepoznavanja i korištenja samih uputa plesnog pedagoga i koreografa tako i kod što spretnijeg izvoenja zadanih plesnih elemenata i povezivanja istih u smislenu cjelinu.