Solfeggio i teorija

Solfeggio je znanost o intonaciji, svojevrsna abeceda glazbe, koja kroz pisane vježbe osposobljava pjevača za samostalno pjevanje po notama.

Vježbanjem intonativnih i ritamskih vježbi solfeggia, osvješćujemo jasne tonske predodžbe razmaka između pojedinih tonova (intervali), ritmičke vrijednosti tona, međusobnih odnosa trajanja tonova unutar mjerne jedinice glazbe, takta.

Osnovni cilj solfeggia je razviti i usavršiti vještinu slušanja i preciznost izvođenja tonova. Da znamo zapisati ono što čujemo i otpjevati ono što vidimo!