Mirela Brnetić

UMJETNIČKA I PROGRAMSKA VODITELJICA

akademska glazbenica, prof. pjevanja
 

Rođena je 1960. u Zagrebu, gdje je pohađala osnovnu i srednju GŠ “Blagoje Bersa” - violoncello i srednju GŠ ” Vatroslav Lisinski” - solo pjevanje. Paralelno je maturirala i na V. gimnaziji u Zagrebu.

Od 1980. stalni je član opernog ansambla HNK-a u Zagrebu.

U razdoblju od 1980. – 82. god. snimila je dvije opere jednočinke za potrebe HRT-a (W.A. Mozart “Bastienn und Bastienne” i Ch. W. Gluck “Die Maikönigen”) u adaptaciji i režiji profesora Mladena Raukara, uz asistenciju i scenski pokret gospođe Sonje Kastl.

Godine 1985. uz stalni radni angažman u HNK-u, upisuje studij pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Diplomirala je 1990. u klasi profesorice Nade Puttar-Gold. Usavršavala se na seminarima vokalne lirike kod profesora Mülera (Beč), na radionicama profesorice Dunje Vejzović i u klasi profesora Stojana S. Gančeva (Sofija), pjevačkog pedagoga i dugogodišnjeg opernog prvaka HNK u Zagrebu.

Tijekom studija nastupala je na koncertima Muzičke akademije u HGZ-u, skupnim večerima pjesama i opernih arija, memorijalnim i dobrotvornim koncertima.

U prijelomnim godinama prije Domovinskog rata 1989. – 1991. u sklopu ciklusa koncerata “ Mira i nade “ sa Hrvatskim komornim orkestrom Zagrebačke filharmonije proputovala je kriznim mjestima Republike Hrvatske (Virovitica, Pakrac, Glina, Petrinja, Đakovo, Vukovar, Hrvatska Kostajnica, Sisak, Bjelovar, Karlovac, Osjek, Knin,...) izvodeći Krunidbenu misu W. A. Mozarta.

Od 1993. godine angažirana je kao solistica Opere HNK-a u Zagrebu.

Uz redoviti angažman u predstavama matičnog kazališta, nastupa na gostovanjima, svečanim akademijama, dobrotvornim koncertima, solističkim recitalima, večerima lieda, etc.

U razdoblju od 1992. – 1996. god. ostvaruje velika gostovanja sa dramom HNK iz Zagreba u Americi, Kanadi, Argentini, Chileu, Australiji, a potom i u Europi ( London, Stuttgart, München, Frankfurt, …) predstavama za hrvatsko iseljeništvo u režiji Jakova Sedlara.

1995. sa kolegama, solistima zagrebačkog, splitskog i riječkog HNK-a na svečanim koncertima održanim povodom proslave pete godišnjice Dana državnosti u velikim iseljeničkim centrima Kanade (Toronto, Ottawa, Vancouver ...) prezentira svekoliko bogatstvo hrvatske kulturne glazbene baštine.

Posuđivala je glas animiranim likovima, snimala je glazbene brojeve za potrebe HRT-a, nastupala kao gost u glazbenom programu, prigodnim emisijama, sudjelovala u operetnim predstavama zagrebačkog gradskog kazališta “Komedija”, održala je mnogobrojne solističke recitale duhovnog i svjetovnog karaktera.

U stalnoj suradnji sa orguljašicom Mirtom Kudrnom, uz svesrdnu potporu župnika RKT Akademske crkve Sv. Katarine i župne crkve sv. Petra upriličuje godišnje već tradicionalno, dva svečana koncerta povodom velikih katoličkih blagdana Uskrsa i Božića.

Ostvarila je uspješne suradnje sa Zagrebačkim opernim studijem u nastojanju promocije i promicanja svjetske i hrvatske komorne glazbene baštine.

Koncertirala je nastupajući s folklornim ansamblima, izvodeći hrvatske popijevke (međimurske, zagorske, dalmatinske,...) i starogradske pjesme na susretima sa Hrvatima Njemačke, Mađarske, Novog Zelanda, Argentine, Kanade i SAD.

Kao izvođač i tekstopisac sudjeluje i na tjednima kajkavske kulture u Krapini.

Od 1995. – 2001. godine svestrano solističko djelovanje obogaćuje i usavršava pedagoškim radom kao profesor pjevanja na klasičnoj glazbenoj školi u susjednoj republici Sloveniji. Sastavni dio njenog pedagoškog djelovanja su i vokalni seminari koje u dogovoru sa glazbenim školama, interpolira u njihov nastavni plan i program.

Od 1996. – 2004. godine radi kao vokalni pedagog na privatnoj školi “Rock akademija” u Zagrebu.

Od značajnijih koncerata u 2005., uz tradicionalne Uskršnje i Božićne koncerte treba spomenuti i koncertnu praizvedbu muzičke tragedije “Fedra” Ivana Brkanovića u kojoj je ostvarila naslovnu ulogu Fedre.

2002. sve više zaokupljena vokalnom pedagogijom, njenim mogućnostima u raznim aspektima realne primjene, prekida aktivno bavljenje glazbom, nastupajući tek povremeno.


Umjetnička je voditeljica i jedna od idejnih osnivača umjetničke organizacije Studio Kubus, inicirane 2004. i ustanovljene 2006.g. u Zagrebu, čija se djelatnost očituje u stvaranju i reproduktivnom izvođenju glazbenih, glazbeno-scenskih, dramskih, plesnih, interaktivnih i multimedijalnih projekata, realizaciji autorskih predstava, promociji ideja samostalnog autorskog rada, organizaciji glazbenih, dramskih i glazbeno-scenskih radionica i stručnih seminara. U sklopu umjetničke organizacije Studio Kubus osniva i vodi permanentnu edukativnu vokalnu radionicu.

2008. u Zagrebu otvara privatni vokalni studio Bacchabundus u kojem djeluje kao stručni voditelj i vokalni pedagog.

Dugogodišnji je član HDGU -a i HUVOP -a.