O nama

Svako zdravo grlo krije u sebi pjevačke sposobnosti i kvalitete koje se pravilnom postavom i sustavnim vježbanjem mogu u potpunosti razviti!
 
Naši su programi usmjereni na prepoznavanje i razvijanje vokalnih, estetskih i umjetničkih vrednota u svakom pojedincu i njegova što kvalitetnijeg doprinosa sredini i društvu u kojem djeluje. Podučavanje nije jednostrano diktiranje već zajedničko otkrivanje i upoznavanje vlastitog instrumenta, slušanje i doživljavanje glazbe, međusobno uvažavanje mišljenja i uzajamno nadopunjavanje osnovnih glazbenih zapažanja.
 
Pod utjecajem stručnih pedagoga, kod polaznika se počinju razvijati glazbene predispozicije, sposobnosti i pozitivne emocije koje postaju glavni pokretač učenja i vježbanja. Već je u početnoj fazi učenja potrebno težiti razumijevanju sadržaja jer nam to osigurava da na dugom putu vježbanja ne izgubimo snagu, raspoloženje i interes za ono što nas je u prvi tren privuklo. Razumijevanje glazbenog i tekstualnog sadržaja nužno je u procesu oživljavanja glazbene predodžbe i njene umjetničke realizacije.
 
Nepotrebno je suočavati se s unakaženošću unutarnjeg proživljavanja neodgovarajućim vanjskim otjelovljenjem! Nužno je stoga s punom odgovornošću i na vrijeme provjeriti i pripremiti jedno od osnovnih sredstava pjevačkog i glumačkog stvaralaštva, glas, jer na sceni se treba pojaviti potpuno spreman!
 
Naš je zajednički zadatak:
● prepoznavanje i razvijanje glazbenih sposobnosti, prirodnih predispozicija glasa i sklonosti određenim glazbenim stilovima
● upoznavanje i usvajanje osnova vokalne tehnike
● permanentan rad uz stručni nadzor i poduku
● ispravna orijentacija i profesionalna pomoć zainteresiranim mladim umjetnicima i potpora njihovoj daljnjoj afirmaciji
 
Naš je cilj:
● odgoj, pravilno usmjeravanje i pozitivna selekcija polaznika
● izobrazba kompletne pjevačke osobe
● razvoj prepoznatljivog osobnog izraza i vizualnog identiteta
● teoretska i stručna osposobljenost za samostalno kreiranje vlastite glazbene karijere
● stručnost i snalažljivost u radu na složenim izvedbenim projektima glazbeno-scenske djelatnosti
● izgradnja profesionalnog odnosa i pune odgovornosti mladog pjevača prema poslu
 
Ciljna skupina (dob i struktura):
● stariji srednjoškolci, studenti, mladi glumci i pjevači i mlade zaposlene osobe raznih profesija do 35. godine života
 
Kao rezultat sustavnog praćenja rada i napretka polaznika na kraju akademske godine procjenjuje se stupanj usvojenog znanja i prikazanih vještina svakog pojedinca i valorizira njegov uspjeh. Zadovoljavajući pomak u kvalitativnom smjeru omogućuje polazniku daljnji redoviti upis programa.
 
ROMA NON FUIT UNA DIE CONDITA!