Primijenjena fonetika

Tko je fonetičar?!
Fonetičar je osoba koja vas usmjerava ka pravilnom korištenju glasa za javni nastup u bilo kojoj prilici. On pomaže pri postavljanju cjelokupne govorne forme. Od pravilne intonacije i raspodjele logičkih naglasaka u govoru, do pravilne raspodjele naglasaka u pojedinim riječima. Isto tako, fonetičar vam pomaže osvijestiti pravilnu artikulaciju pri izgovoru pojedinih glasova u standardnom hrvatskom jeziku te vam tako može pomoći da se riješite dijalektalnih obilježja u govoru, kao i blažih govornih pogrešaka.